Aktualności

SPOTKANIE Z RODZICAMI

PRZYDZIAŁ SAL NA SPOTKANIE Z RODZICAMI
w dniu 31.01.2019 r. od godz. 16.30

 

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Numer
sali

 

I Atechnik żywienia i usług gastronomicznych

Anna Kułaczkowska

128 I piętro

 

 

I Btechnik żywienia i usług gastronomicznych

Anna Prządka

46 parter

 

 

I HATtechnik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej

Anna Grabowska

110 I piętro

 

 

I HBtechnik hotelarstwa

Renata Ryglewicz

203 II piętro

 

 

I C/K kucharz i cukiernik

Małgorzata Ścieżyńska

126 I piętro

 

 

II Atechnik żywienia i usług gastronomicznych

Beata Gierczak

121 I piętro

 

 

II Btechnik żywienia i usług gastronomicznych

Dorota Jasińska

101 I piętro

 

 

II HAtechnik hotelarstwa

Barbara Grabowska

103 I piętro

 

 

II HBtechnik hotelarstwa

Agata Błażejewska

228 II piętro

 

 

II T technik obsługi turystycznej

Iwona Pawlak

230 II piętro

 

 

II AZ/CZ kucharz i cukiernik

Joanna Gabor

30 parter

 

 

III A technik żywienia i usług gastronomicznych

Dorota Bulińska

201 II piętro

 

 

III Btechnik żywienia i usług gastronomicznych

Monika Matella-Pyrek

226 II piętro

 

 

III C/K technik żywienia i usług gastronomicznych i kelner

Honorata Roczeń

41 parter

 

 

III T technik obsługi turystycznej

Grzegorz Cichuta

Śwm.

 

 

III HAtechnik hotelarstwa

Anna Tekiela

113 I piętro

 

 

III HBtechnik hotelarstwa

Paweł Lemparty

30 parter

 

 

III AZ/CZ kucharz i cukiernik

Alina Grudzińska

123 I piętro