Aktualności

MATURY 2019

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 7.02.2019 r. upływa termin uzupełniania deklaracji maturalnych o ewentualne dokumenty uprawniające do ubiegania się o dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów maturalnych (opinie, orzeczenia poradni itp.).