Aktualności

Spotkania z rodzicami 15.05.2019 r.

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Numer
sali

I A technik żywienia i usług gastronomicznych

Anna Kułaczkowska

128 I piętro

I B technik żywienia i usług gastronomicznych

Anna Prządka

32 parter

I HAT technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej

Anna Grabowska

110 I piętro

I HB technik hotelarstwa

Renata Ryglewicz

203 II piętro

I C/K kucharz i cukiernik

Małgorzata Ścieżyńska

126 I piętro

II A technik żywienia i usług gastronomicznych

Beata Gierczak

121 I piętro

II B technik żywienia i usług gastronomicznych

Dorota Jasińska

101 I piętro

II HA technik hotelarstwa

Barbara Grabowska

103 I piętro

II HB technik hotelarstwa

Agata Błażejewska

228 II piętro

II T technik obsługi turystycznej

Iwona Pawlak

230 II piętro

II AZ/CZ kucharz i cukiernik

Joanna Gabor

124 I piętro

III A technik żywienia i usług gastronomicznych

Dorota Bulińska

201 II piętro

III B technik żywienia i usług gastronomicznych

Monika Matella-Pyrek

226 II piętro

III C/K technik żywienia i usług gastronomicznych i kelner

Honorata Roczeń

41 parter

III T technik obsługi turystycznej

Grzegorz Cichuta

Śwm.

III HA technik hotelarstwa

Anna Tekiela

113 I piętro

III HB technik hotelarstwa

Paweł Lemparty

30 parter

III AZ/CZ kucharz i cukiernik

Alina Grudzińska

123 I piętro