Aktualności

Spotkanie dla Rodziców

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 27.05 o godz. 16:30 w świetlicy szkolnej. Na spotkaniu zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Organizacja spotkania podyktowana jest wydarzeniami w szkole w Wawrze oraz troską o bezpieczeństwo naszych uczniów.

Pedagodzy i Specjalista ds. BHP