Aktualności

Komunikat dla absolwentów

Prosimy o odbiór w sekretariacie uczniowskim dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.