Aktualności

Zebrania z rodzicami 19.09.2019 r.

PRZYDZIAŁ SAL NA SPOTKANIE Z RODZICAMI
w dniu 19.09.2019 r. godz. 17.00

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Numer
sali

   1.   

I Ap technik żywienia i usług gastronomicznych

Maria Świątecka

128 I piętro

   2.   

I Bp technik żywienia i usług gastronomicznych

Alina Piekańska

113 I piętro

   3.   

I Hp technik hotelarstwa

Magdalena Cymerman

110 I piętro

   4.   

I Tp technik organizacji turystyki

Aleksander Marcinkowski

126 I piętro

   5.   

I Ag technik żywienia i usług gastronomicznych

Magdalena Myślińska-Laszczak

108 I piętro

   6.   

I Bg technik żywienia i usług gastronomicznych

Dorota Słowikowska

30 parter

   7.   

I Hag  technik hotelarstwa

Joanna Zagórska

33 parter

   8.   

I Hbg technik hotelarstwa

Tamara Lis

121 I piętro

   9.   

I Tg technik organizacji turystyki

Marcin Kasprowicz

103 I piętro

  1.  

I Kp kucharz

Alina Grudzińska

124 I piętro

  1.  

I KCg  kucharz /cukiernik

Danuta Szychulska

123 I piętro

Wszystkich rodziców na godz. 17.00 zapraszamy na uroczyste ślubowanie klas I do sali gimnastycznej, po ślubowaniu odbędą się spotkania z wychowawcami ww. salach dydaktycznych.