Aktualności

TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE 2019 - LISTA GOŚCI

Lp.

Szkoły i instytucje wspierające edukację, które potwierdziły udział w TARGACH EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH w ZSG-H:

 1.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 2.

UMK – Wydział Prawa i Administracji

 3.

Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Toruniu

 4.

Cosinus - Szkoły Policealne i Licea dla dorosłych

 5.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 6.

Punktu Informacji Europejskiej

Europe Direct – Toruń

 7.

FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia

 8.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

 9.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu

 10.

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

 11.

Młodzieżowe Centrum Informacji MDK

oraz przedstawiciele pracodawców.

Dyżur prawnika  g. 11.00-13.00 –bezpłatne porady dla uczniów i rodziców.