Badania kandydatów do klas pierwszych

 

Badania profilaktyczne kandydatów do klas pierwszych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wchodzą w proces rekrutacji ucznia i będą wykonywane na podstawie wydanego przez daną szkołę zawodową skierowania.

Uczeń bez obowiązujących badań powinien zgłosić się do szkoły po skierowanie do lekarza medycyny pracy. Następnie zarejestrować się osobiście lub telefonicznie w Przychodni Medycyny Pracy nr 3 ul. Szosa Bydgoska 46 tel. (56) 654 25 39. 

Na badanie uczeń zgłasza się z:

  • skierowaniem pisemnym ze szkoły zawodowej,
  • opiekunem prawnym,
  • legitymacją szkolną,
  • kartką informacyjną z leczenia szpitalnego,
  • kserokopią kartoteki z ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego (neurologicznego, kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego),
  • okularami lub aparatem słuchowym - jeśli posiada i jest ich użytkownikiem,
  • aktualną opinią leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku padaczki.

 WAŻNE!

Uczeń, który przychodzi na badania musi być z opiekunem prawnym.