TECHNIK HOTELARSTWA

 

  • planuje i realizuje usługi recepcji
  • obsługuje gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Technik hotelarstwa to oferta dla ludzi pełnych entuzjazmu, pogody ducha i życzliwości, dla ludzi, którzy odnajdują przyjemność i satysfakcję pracy z innymi ludźmi.

 

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego w recepcji, służbie pięter i gastronomii.

Technik hotelarstwa jest bardzo atrakcyjnym i poszukiwanym przez pracodawców zawodem, ze względu na dynamicznie rozwijającą się branże hotelarską w Polsce i w Europie. Nasi uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne staże w ramach, których doskonalą swoje umiejętności nie tylko zawodowe ale również językowe.

Nasi uczniowie w trakcie nauki szkolnej pracują na rzeczywistych stanowiskach pracy oraz otrzymują propozycję pracy zarobkowej w czasie wolnym.

 

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje:

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie