TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi kochających świat i naturę, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

Toruń i jego okolice są atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji, a dogodna lokalizacja oraz rosnące zainteresowanie turystyką aktywną i kulturową wpływa na wzrost zapotrzebowania na fachowców w dziedzinie turystyki w naszej gminie. Kształcimy kadrę, która potrafi profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom polskim oraz obcokrajowcom.

Uczniowie w trakcie nauki w technikum organizacji turystyki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji zawodowych:

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych – odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych – odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Wiodące przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

- podstawy turystyki,

- podstawy działalności gospodarczej,

- geografia turystyczna,

- organizacja imprez turystycznych,

- język obcy zawodowy.

Wiodące przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

- pracownia obsługi turystycznej,

- informacja turystyczna,

- zajęcia praktyczne,

- praktyki zawodowe.Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- organizowania działalności turystycznej,

- organizowania imprez i usług turystycznych (planowanie, budowanie programów imprez turystycznych),

- obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,

- rozliczania imprez i usług turystycznych, w tym konferencji i kongresów,

- praca pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW


Technicy obsługi turystycznej zatrudniani są:
- w biurach podróży,

- w agencjach turystycznych,

- w ośrodkach informacji turystycznej, 

- w organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki,

- w fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną,

- w biurach organizacji kongresów i konferencji,

- w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych),

- mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako agenci turystyczni,

- jako piloci wycieczek,

- jako przewodnicy turystyczni,

- jako piloci rezydenci,

- jako animatorzy czasu wolnego.

Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz wyższy standard usług turystycznych wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym w naszym kraju.