• Drukuj

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

  • ocenia jakość żywności oraz jej przechowywania
  • sporządza i wydaje potrawy oraz napoje
  • planuje i analizuje sposoby żywienia 
  • organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne.

 Jest najbardziej uniwersalnym kierunkiem kształcenia gastronomicznego. W trakcie nauki zdobędziesz kompetencje zawodowe do pracy na stanowisku kucharza oraz do profesjonalnej organizacji żywienia i usług gastronomicznych.

Nasi uczniowie w trakcie nauki szkolnej pracują na rzeczywistych stanowiskach pracy oraz otrzymują propozycję pracy zarobkowej w czasie wolnym.

Po ukończeniu szkoły będziesz miał szerokie perspektywy zatrudnienia w zakładach i placówkach prowadzących działalność gastronomiczną np. hotele, restauracje, kawiarnie, pensjonaty, sanatoria, firmy cateringowe, w tym również na stanowiskach kierowniczych. Pracę możesz podjąć także w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

Alternatywą jest możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

Naukę możesz kontynuować, studiując np. na kierunkach związanych z żywieniem i dietetyką, zarządzaniem gastronomią i hotelarstwem, promocją i marketingiem usług gastronomicznych. 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który umożliwia rozwijanie zainteresowań kulinarnych oraz daje szanse na ciekawą karierę w kraju i za granicą.

Sukcesy kulinarne są w zasięgu Twoich możliwości.

 

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych