Pozostałe terminy spotkań ustalane będą w zależności od potrzeb szkoły i wychowawców,

po ustaleniu z dyrekcją.