TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp. Data                 Klasy                             
1.

18.09.2017 r.

Klasy IV maturalne – spotkanie w świetlicy; zapoznanie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego i zawodowego a następnie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

pozostałe klasy  (II i III)– spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

2.

26.09.2018 r.

 

 

Wszystkie klasy I:

I część – wspólna dla wszystkich w sali gimnastycznej

II część – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

3.

15.11.2018 r.

 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas i podanie propozycji ocen śródrocznych klas IV 

4.

12.12.2018 r.

Konsultacje dla rodziców z klas 2A,2B, 2HA, 2HB, 2T, 3HA, 3HB,3K

5.

 

31.01.2019 r.

 

Zebrania  klas I-III ( zapoznanie z ocenami semestralnymi) 

7.

14.03.2019 r.

Spotkanie dla rodziców uczniów klas IV (podanie propozycji ocen końcowych)

w pozostałych klasach konsultacje

8. 17.04.2019 Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV
9. 13-17.05.2019 r. Wszystkie klasy (podanie propozycji ocen końcowych)

Pozostałe terminy spotkań ustalane będą w zależności od potrzeb szkoły i wychowawców, po ustaleniu z dyrekcją.