TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Terminarz posiedzeń rady pedagogicznej

Lp.

           Data                         

Tematyka                     

1.

12 września 2018 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej-zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego 

2.

18 grudnia 2018 r.

konferencja klasyfikacyjna dla uczniów klas IV

3.

29 stycznia 2019 r.

klasyfikacja śródroczna klas I, II, III

4.

7 lutego 2019 r.

konferencja podsumowująca I semestr roku szkolnego 2018/2019

5.

16 kwietnia 2019 r.

klasyfikacja roczna i końcowa klas IV Technikum Nr 3

6.

 12 czerwca 2019 r.

klasyfikacja roczna klas I, II, III

7.

 18 czerwca 2019 r.

konferencja podsumowująca II semestr   i rok szkolny 2018/2019

 

Pozostałe zebrania będą organizowane zgodnie z potrzebami.