KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

  

 

 

Wydarzenie

 

Termin

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

 

Ferie zimowe

14 - 27 stycznia 2019 r.

 

Rekolekcje

6, 7 i 8 marca 2019 r.

 

Drzwi otwarte szkoły

25 kwietnia 2019 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (klasy IV Technikum)

26 kwietnia 2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dla uczniów technikum :

 • 2 listopada 2018 r.

 • 9-10 stycznia 2019 r.

 • 2 maja 2019 r.

 • 6-8 maja 2019 r.

 • 17-18 czerwca 2019 r.

Dla uczniów ZSZ i Branżowej Szkoły Zawodowej :

 • 2 listopada 2018 r.

 • 9 stycznia 2019 r.

 • 2 maja 2019 r.

 • 8 maja 2019 r.

 • 17-18 czerwca 2019 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w pozostałych klasach)

21 czerwca 2019 r.

 

Egzamin maturalny

6 – 25 maja 2019 r.

Część pisemna:

 • Język polski (pp) – 6 maja 2019 r.

 • Matematyka (pp) – 7 maja 2019 r.

 • Język angielski (pp) – 8 maja 2019 r.

 • Język niemiecki (pp) – 14 maja 2019 r.

Część ustna:

 • od 9 do 22 maja 2019 r. jezyk polski

 • od 6 do 25 maja 2019 r. – języki obce nowożytne

 

Egzamin potwierdzajacy kawlifikacje w zawodzie

Sesja 1. Zima (styczeń-luty 2019)

 • Część pisemna 10 stycznia 2019 r.

 • Część praktyczna model «d» - 9 stycznia 2019 r.

 • Część praktyczna model «w» - 11-21 stycznia oraz 8-13 lutego 2019r.Sesja 2. Lato (czerwiec-lipiec 2019)

 • Część pisemna 18 czerwca 2019 r.

 • Część praktyczna model »d» 17 czerwca 2019 r.

 • Część praktyczna model «w» od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.