HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 ODDZIAŁ TERMIN  CZAS TRWANIA 

3 HA,  3 HB

04 maja 2020 –

29 maja 2020

4 tygodnie
2 A, 2 B,  2 HAT, 2 HB

01 czerwca 2020 –

26 czerwca 2020

4 tygodnie