Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. realizuje dofinansowany z Funduszu Europejskich projekt „Od ucznia do pracownika – staże i praktyki drogą do kariery”.

Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie, podpisanie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go do sekretariatu szkoły.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie lub na stronie www.iph.torun.pl