PRAKTYKI Z LEWIATANEM

 

Dnia 24 października 2014r. odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń oraz opinii opiekunów praktyk i staży dla uczestników projektu „Dobra praktyka uczyni z ucznia pracownika”. Zaświadczenia zostały wręczone 33 uczniom naszej szkoły przez koordynatora projektu Janusza Flemminga – przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan. Uznaliśmy, że założenia projektu czyli 96 godzin dodatkowych praktyk zawodowych i 150 godzin płatnych staży wakacyjnych to dla naszych uczniów możliwość nie tylko pogłębienia wiedzy ale również doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych. Miłą niespodzianką i niewątpliwym sukcesem było otrzymanie informacji o tym, że z naszej szkoły zakwalifikowało się 33 uczniów (tj. ok. 42 % wszystkich uczestników) do udziału w projekcie. Przy realizacji praktyk i staży nie można nie wspomnieć o korzyściach dla uczniów naszej szkoły, a mianowicie uczniowie:

 

 • poszerzają swoją wiedzę z zakresu gastronomii, hotelarstwa i obsługi administracyjno-gospodarczej,

 • nabywają nowe umiejętności zawodowe,

 • mają możliwość pracy na rzeczywistych stanowiskach pracy,

 • poznają tajniki mistrzostwa w wybranej dziedzinie,

 • uczą się pracy zespołowej,

 • przełamują bariery komunikacyjne,

 • mają możliwość uzyskania stypendium stażowego,

 • mają możliwość zdobycia kompetencji miękkich tj. umiejętność obsługi klienta, prowadzenia negocjacji i rozmów z klientami, umiejętność pracy pod presją czasu itp.,

 • poznają sytuację na lokalnym rynku pracy,

 • mają zwiększoną motywację do nauki poprzez ciekawy i płatny program,

 • mają możliwość uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 

Nasza szkoła jest zainteresowana dalszą współpracą z Lewiatanem. Uczniowie bardzo pozytywnie wypowiadali się o praktykach i stażach, mówią że z przyjemnością wzięliby jeszcze raz udział w takim projekcie, bo bardzo dużo się nauczyli i zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać na rynku pracy.

 

Za pomoc przy organizacji praktyk i staży uczniów otrzymała podziękowania pani Monika Sylwestrzak.