• Drukuj

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 ODDZIAŁ TERMIN  CZAS TRWANIA 
1T, 3HA, 3HB
26.02-23.03.2018 r.
4 tygodnie
2A, 2B, 2C/K, 2HA, 2HB, 2T
28.05-22.06.2018 r.
4 tygodnie

 


 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. realizuje dofinansowany z Funduszu Europejskich projekt „Od ucznia do pracownika – staże i praktyki drogą do kariery”.

Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie, podpisanie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go do sekretariatu szkoły.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie lub na stronie www.iph.torun.pl


 PRAKTYKI Z LEWIATANEM

 

Dnia 24 października 2014r. odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń oraz opinii opiekunów praktyk i staży dla uczestników projektu „Dobra praktyka uczyni z ucznia pracownika”. Zaświadczenia zostały wręczone 33 uczniom naszej szkoły przez koordynatora projektu Janusza Flemminga – przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan. Uznaliśmy, że założenia projektu czyli 96 godzin dodatkowych praktyk zawodowych i 150 godzin płatnych staży wakacyjnych to dla naszych uczniów możliwość nie tylko pogłębienia wiedzy ale również doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych. Miłą niespodzianką i niewątpliwym sukcesem było otrzymanie informacji o tym, że z naszej szkoły zakwalifikowało się 33 uczniów (tj. ok. 42 % wszystkich uczestników) do udziału w projekcie. Przy realizacji praktyk i staży nie można nie wspomnieć o korzyściach dla uczniów naszej szkoły, a mianowicie uczniowie:

 

 • poszerzają swoją wiedzę z zakresu gastronomii, hotelarstwa i obsługi administracyjno-gospodarczej,

 • nabywają nowe umiejętności zawodowe,

 • mają możliwość pracy na rzeczywistych stanowiskach pracy,

 • poznają tajniki mistrzostwa w wybranej dziedzinie,

 • uczą się pracy zespołowej,

 • przełamują bariery komunikacyjne,

 • mają możliwość uzyskania stypendium stażowego,

 • mają możliwość zdobycia kompetencji miękkich tj. umiejętność obsługi klienta, prowadzenia negocjacji i rozmów z klientami, umiejętność pracy pod presją czasu itp.,

 • poznają sytuację na lokalnym rynku pracy,

 • mają zwiększoną motywację do nauki poprzez ciekawy i płatny program,

 • mają możliwość uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 

Nasza szkoła jest zainteresowana dalszą współpracą z Lewiatanem. Uczniowie bardzo pozytywnie wypowiadali się o praktykach i stażach, mówią że z przyjemnością wzięliby jeszcze raz udział w takim projekcie, bo bardzo dużo się nauczyli i zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać na rynku pracy.

 

Za pomoc przy organizacji praktyk i staży uczniów otrzymała podziękowania pani Monika Sylwestrzak.