DYREKCJA

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
mgr Roman Wojda

 

 dyrektor przyjmuje skargi i wnioski: 

w każdy czwartek w godz. 15:00-15:45 

 

ZASTĘPCY DYREKTORA


 
mgr inż. Joanna Jędrzejewska
 

 

 


 

 mgr inż. Monika Sylwestrzak-Buczyńska

 

 


 

PLAN PRACY DYREKCJI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

mgr Roman Wojda

dyrektor

 

 

8:00 – 15:00

 

7:30 – 15:00

 

8:00 – 14:00

 

11:00 – 15:45

 

7:30 – 15:00

mgr inż. Monika Sylwestrzak-Buczyńska

wicedyrektor

 

8:00 – 14:00

 

12:00-15:45

 

8:00 – 14:00

 

8:00 – 14:00

 

8:00 – 15:00

mgr inż. Joanna Jędrzejewska

wicedyrektor

 

12:00 – 15:45

 

7:30 – 15:00

 

10:00 – 15:45

 

7:30 – 14:00

 

7:30 – 15:00