KOMUNIKATY O EGZAMINIE MATURALNYM

Uwaga absolwenci ZSG-H!

  1. Zgłoszenia do matury maj 2019 przyjmowane są do dnia 7 lutego 2019 r. do godziny 15.00
  2. Wszelkich zmian w deklaracjach maturalnych można dokonywać również do dnia 7 lutego 2019 r.
  3. Harmonogram egzaminów pisemnych umieszczony jest na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej OKE i CKE.
  4. Harmonogram egzaminów ustnych wywieszony zostanie na początku marca 2019 r. na tablicy przy dużej świetlicy.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

z 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku  

Pobierz

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Pobierz załącznik

 

 

 Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

Załącznik 1a

  

Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 

Załącznik 1d

 

Uwaga absolwenci z lat poprzednich

Deklarację maturalną można składać najpóźniej do dnia 7 lutego 2018 r. w macierzystej szkole osobiście

lub

wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną przysłać listem poleconym na adres szkoły:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

87 - 100 Toruń,

ul. Osikowa 15. 

Absolwenci z lat ubiegłych, którzy po raz t r z e c i i kolejny przystąpią do egzaminu maturalnego w maju 2019r. zobowiązani są do uiszczenia opłaty na konto OKE w Gdańsku w terminie 01.01.2019 r. do 07.02.2019 r. w wysokości 50 zł/egzamin. W tym ceku należy pobrać wniosek, który po wypełnieniu i dołączeniu dowodu wniesienia opłaty, wysłać listem poleconym do OKE w Gdańsku, ul. Na Stoku 49.

 


 

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - maj 2019  

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

Ważne! Lista tematów przeznaczona jest dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w starej formule.

 


 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz


  

Uwaga absolwenci ZSG-H!

 

  1. Zgłoszenia do matury maj 2018 przyjmowane są do dnia 7 lutego 2018 r. do godziny 15.00

  2. Wszelkich zmian w deklaracjach maturalnych można dokonywać również do dnia 7 lutego 2018 r.

  3. Harmonogram egzaminów pisemnych umieszczony jest na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej OKE i CKE.

  4. Harmonogram egzaminów ustnych wywieszony zostanie na początku marca 2018 r. na tablicy przy dużej świetlicy.

 


 

 

 KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

z 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku  Pobierz

 


 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 Pobierz załącznik

 


 Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 201/2017 (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Uwaga absolwenci z lat poprzednich

Deklarację maturalną można składać najpóźniej do dnia 7 lutego 2018 rw macierzystej szkole osobiście

lub

wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną przysłać listem poleconym na adres szkoły:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

87 - 100 Toruń,

ul. Osikowa 15. 

Absolwenci z lat ubiegłych, którzy po raz t r z e c i i kolejny przystąpią do egzaminu maturalnego w maju 2018 r. zobowiązani są do uiszczenia opłaty na konto OKE w Gdańsku w terminie 01.01.2018 r. do 07.02.2018 r. w wysokości 50 zł/egzamin. W tym ceku należy pobrać wniosek, który po wypełnieniu i dołączeniu dowodu wniesienia opłaty, wysłać listem poleconym do OKE w Gdańsku, ul. Na Stoku 49.

_____________________________________________________________________________________

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - maj 2018  

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

 

Ważne! Lista tematów przeznaczona jest dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w starej formule.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 

Pobierz


 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku  

Pobierz