ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ

W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH

W związku z realizacją przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe) nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu p. Anita Streich wzięła udział w szkoleniu pt.: „ICT for Collaborative, Project – Based, Teaching and Learning”, który odbył się w dniach 25.08.2013 – 01.09.2013 r. w St. Julien na Malcie.

Celem szkolenia było poznanie potencjału innowacyjnych technologii w codziennej praktyce nauczania oraz analizie wartości dodanej współpracy. Kurs prowadzony był w języku angielskim, uczestnicy mieli więc możliwość ćwiczenia umiejętności językowych w rzeczywistej sytuacji. Jednocześnie była to świetna okazja poznania nauczycieli z innych krajów Europy, wymiany doświadczeń, porównania metod pracy oraz wykorzystywanych narzędzi. Jednym z celów kursu była także współpraca nauczycieli z różnych krajów Europy w celu tworzenia projektów z wykorzystaniem narzędzi ICT. Ze względu na zmianę podstawy programowej nauczania nowe technologie ważne są w pracy nauczycieli przedmiotów humanistycznych