WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA PROGRAMU MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

15-17 lutego 2014 r. w Maladze odbyła się wizyta przygotowawcza projektu pt.: Podcast yourself – entrepreneurship without borders Programu Młodzież w Działaniu.

Projekt ten powstał z inicjatywy młodzieży z dwóch krajów – Hiszpanii i Polski.  Partnerem goszczącym jest młodzież skupiona wokół aktywności RADIO COMUNITARIO ONDLA COLOR, będącego częścią programu PLAN COMUNITARIO PROYECTO HOGAR, którego działalność związana jest z tematyką społeczną, między innymi aktywizacją zawodową społeczności lokalnej oraz zaangażowaniem społecznym młodzieży.

Tematyka projektu, który będzie realizowany 22-29.04.2014 r. w Hiszpanii w  związana jest z sytuacją młodych ludzi na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i europejskim. Jednocześnie projekt wynika z potrzeby rozwoju osobistego młodzieży, która pragnie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Główne cele i priorytety projektu będą realizowane za pomocą różnorodnych metod i technik edukacji nieformalnej. Młodzież będzie miała możliwość zaprezentowania systemów edukacji oraz sytuacji na rynku pracy w obu krajach. Zaplanowano warsztaty z tworzenia CV, przygotowania do przyszłych rozmów kwalifikacyjnych oraz prezentowania swoich kompetencji. Zwiększy to pewność siebie uczestników poprzez odkrycie potencjału i możliwości drzemiących w każdym z nich.

Odbędą się również warsztaty tworzenia brief'u (skróconego biznesplanu). Zadaniem  uczestników projektu będzie napisanie projektu wspólnego przedsiębiorstwa. Dodatkowo młodzież pozna niektóre strategie i działania marketingowe oraz promocyjne. Co więcej, w czasie tych warsztatów każda z grup utworzy krótki spot reklamowy, który będzie nagrany w studiu radiowym rozgłośni ONDA COLOR.