Harmonogram zajęć 19-23.01.2015r.

Projekt: „Nowa jakość kształcenia zawodowego”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.2: „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Pobierz harmonogram