W związku z realizacją projektu 2014-1-PL01-KA101-001662 "Jaka będzie szkoła przyszłości?" ze środków programu Erasmus+, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wziął udział w badaniu wpływu projektów mobilności kadry w sektorze edukacji szkolnej

Badanie było realizowane wspólnie przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ z Polski, Litwy, Finlandii, Estonii oraz Niemiec. Dzięki badaniu możliwa była ocena jakościowa programu Erasmus+, a uzyskane wyniki przyczyniły się również do większego dostosowania wsparcia oferowanego przez Narodową Agencję do potrzeb zarówno beneficjentów, jak i uczestników projektów.