Na zaproszenie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 15 maja 2017 r. koordynator współpracy międzynarodowej ZSG-H Anita Streich wzięła udział w monitoringu tematycznym dotyczącym jakości mobilności kadry w projektach mobilności edukacyjnej w programie Erasmus + w sektorach Edukacja Szkolna, Edukacja Dorosłych, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

W trakcie spotkania uczestnicy brali udział w dyskusji dotyczącej jakości programu szkoleniowego oraz wykorzystania rezultatów i doświadczeń w projektach mobilności kadry.