WYCHOWAWCY 

Technikum Nr 3

Lp.
Klasa             
Imię i nazwisko nauczyciela     

1.

I A technik żywienia
i usług gastronomicznych

mgr Beata Gierczak

2.

I B technik żywienia
i usług gastronomicznych

mgr Dorota Jasińska

4.

I HA technik hotelarstwa

mgr Barbara Grabowska

5.

I HB technik hotelarstwa

mgr Agata Błażejewska

6.

I T technik obsługi turystycznej

mgr Iwona Pawlak

7.

II A technik żywienia
i usług gastronomicznych

mgr  Dorota Bulińska

8.

II B technik żywienia
i usług gastronomicznych

mgr Monika Matella-Pyrek

9.

II C/K technik żywienia
i usług gastronomicznych

mgr inż. Honorata Roczeń

10.

II HA technik hotelarstwa

mgr Izabela Koziarzewska

11.

II HB technik hotelarstwa

mgr Paweł Lemparty

12.

II T technik obsługi turystycznej

mgr Grzegorz Cichuta

13.

III A technik żywienia
i usług gastronomicznych 

mgr inż. Magdalena Paczkowska

14.

III B technik żywienia
i usług gastronomicznych

mgr Agata Rzeszut

15.

III C technik żywienia
i usług gastronomicznych

mgr Barbara Willmann

16.

III T technik obsługi turystycznej

mgr Agnieszka Turska

17.

III HA technik hotelarstwa

mgr Urszula Wierzbicka

18.

III HB technik hotelarstwa

mgr Magdalena Jaworska

19.

IV A technik żywienia
i usług gastronomicznych 

mgr inż. Tamara Lis

20.

IV B technik żywienia
i usług gastronomicznych

mgr Alina Piekańska

21.

IV C technik żywienia
i usług gastronomicznych 

mgr Marcin Kasprowicz

23.

IV T technik obsługi turystycznej

mgr Agnieszka Dutkiewicz

24.

IV HA technik hotelarstwa

mgr Danuta Bańkowska

25.

IV HB technik hotelarstwa

mgr Lidia Kwiatkowska-Śmigielska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

1.

I AZ/CZ kucharz/cukiernik

mgr inż. Joanna Gabor

2.

II AZ/CZ kucharz/cukiernik

mgr Alina Grudzińska

3.

III AZ kucharz

mgr Aleksander Marcinkowski